KAMI MEMBANTU ANDA SIHAT,

ENGLISH| MELAYU | A | A style blue style brown style purple style black

Bahagian Sumber Manusia

 

OBJEKTIF

 

Melaksanakan urusan Pentadbiran dan Perkhidmatan mengikut tatacara dan peraturan yang telah digariskan serta berusaha memenuhi kehendak pelanggan dalaman dan luaran dengan cepat, tepat dan mesra pelanggan.

 

PELAKSANAAN DASAR

  • Bertanggungjawab kepada Timbalan Pengarah hospital (Pengurusan) untuk melaksanakan semua perkara yang diarahkan oleh Pengarah dari masa ke semasa.
  • Bertanggungjawab ke atas pengurusan kakitangan, perkhidmatan dan perjawatan serta menyelaraskan hal-hal berkaitan latihan dan tugas-tugas pentadbiran am yang lain.

 

PENGURUSAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN

  • Bertanggungjawab sepenuhnya dalam menyediakan anggaran perjawatan bagi Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru (HSAJB).
  • Mengendalikan mesyuarat-mesyuarat perkhidmatan di peringkat hospital.
  • Bertanggungjawab untuk menyelia proses urusan kenaikkan pangkat dan pemangkuan anggota HSAJB.
  • Bertanggungjawab menguruskan hal-hal tatatertib kakitangan dan keseluruhannya.
  • Menyelia proses urusan-urusan cuti bagi semua anggota jabatan di HSAJB.

 

PENGURUSAN PENTADBIRAN

Menyemak dan mengurus perkhidmatan kad perakam waktu secara “thumbprint”.

Bertanggungjawab menyelaras kursus dalam perkhidmatan.
Mengawal dan memantau perkhidmatan urusan surat menyurat.

Menyelia kelulusan perumahan melalui pinjaman kerajaan.

Bertanggungjawab  menguruskan rumah-rumah kerajaan.

Memantau perkhidmatan pengeluaran kad/ pas pekerja.

Memantau dan mengawal perkhidmatan pengurusan terima dan keluar mel.

Memantau perkhidmatan mengurus permohonan rumah kerajaan.

Memantau perkhidmatan permohonan pinjaman perumahan.

Menyelia perkhidmatan memperbaharui perakuan amalan tahunan untuk pegawai  perubatan.

Memantau perkhidmatan memohon pemasangan telefon di rumah pegawai  perubatan.

Menyemak perkhidmatan urusan memohon menduduki peperiksaan jabatan. 

Perkhidmatan pengendalian aduan jabatan.

Menjadi urusetia bagi mesyuarat-mesyuarat yang berkaitan dengan pentadbiran.

Memantau premis-premis perniagaan di hospital.

Memastikan perngoperasian balai pelawat mengikut peraturan yang telah ditetapkan.

Bertanggungjawab terhadap kenderaan-kenderaan jabatan.

Urusetia majlis-majlis rasmi anjuran hospital.

 

 

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print