KAMI MEMBANTU ANDA SIHAT,

ENGLISH| MELAYU | A | A style blue style brown style purple style black

Pekeliling Pentadbiran


 
TAHUN 2010


1. PERMOHONAN PERUNTUKAN JAMUAN UNTUK MESYUARAT/TAKLIMAT/KURSUS/BENGKEL/SEMINAR DALAMAN JABATAN


2. ARAHAN PENTADBIRAN BIL. 2 TAHUN 2010 PEMAKAIAN FORMAT KEPALA SURAT YANG SERAGAM DI HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU (HSAJB)  - Contoh format surat (Lampiran 11) mukasurat 1

- Contoh format surat (Lampiran 11) mukasurat 2

- Contoh penulisan memo antara bahagian

- Surat Pekeliling Am Bil. 8 Tahun 1980

3. ARAHAN PENTADBIRAN BIL. 3 TAHUN 2010
 - PEMAKAIAN PELEKAT KENDERAAN UNTUK MASUK DAN LETAK KENDERAAN DI TEMPAT LETAK KERETA ANGGOTA HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU (HSAJB)

4. PANDUAN SISTEM KAD PERAKAM WAKTU HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU (HSAJB)


Recommend this page to a friend! Prepare to print