KAMI MEMBANTU ANDA SIHAT ,

ENGLISH| MELAYU | A | A style blue style brown style purple style black

Pekeliling Perbendaharaan/Kewangan

 

 

TAHUN 2015

SURAT EDARAN BAHAGIAN AKAUN BIL.6 TAHUN 2014 GARIS PANDUAN TUNTUTAN BAYARAN INSENTIF KLlNIK RAWATAN PESAKIT SELEPAS WAKTU PEJABAT (KRPSWP) BAGI PEGAWAI PERUBATAN 

TAHUN 2013

SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN : PENGURUSAN PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2004- PENJENISAN KOD BAGI HASIL DAN PERBELANJAAN    

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 7 TAHUN 2013 - TATACARA DAN PERATURAN MENGENAI PENGURUSAN PENDAHULUAN PELBAGAI 

SURAT PEKELILING AKAUNTAN NEGARA MALAYSIA, BILANGAN 4 TAHUN 2013, TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2014 

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 4 TAHUN 2013 - TATACARA PEROLEHAN BAGI PENGANJURAN MAJLIS / ACARA RASMI KERAJAAN DAN JAMUAN KERAIAN RASMI KERAJAAN  

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 3 TAHUN 2013 - GARIS PANDUAN MENGENAI PENGURUSAN PEROLEHAN INFORMATION TELECOMMUNICATION TECHNOLOGY (ICT) KERAJAAN 

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.8 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI ITEM MAKANAN KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.11 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN PERKHIDMATAN PRODUK PUSAT KOMPETENSI SUMBER TERBUKA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.9 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT PEMBEKALAN ALAT PROPRIETARY ELEKTRONIK DAN ALAT GANTI YANG BERKENAAN

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2013 - PENGURUSAN KENDERAAN JABATAN

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.7 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN KASUT KULIT,BUT KULIT DAN BARANG LAIN YANG DIPERBUAT DARIPADA KULIT KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2013 – PINDAAN NO. 1 KEPADA PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2011 UNTUK MENETAPKAN  KADAR BARU BAYARAN WANG PROSES PERMOHONAN PINJAMAN PERUMAHAN.

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 1 TAHUN 2013 - ANGGARAN PERBELANJAAN 2013  

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.1 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN MEREKA BENTUK, MEMBUAT DAN MENGHANTAR PERABOT BERASASKAN ROTAN KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.2 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN BEKALAN DAN PENGIRIMAN MINYAK PELINCIR DAN GRIS JENIS TEMPATAN KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA (KECUALI ANGKATAN TENTERA MALAYSIA) 

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.3 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN BINTANG-BINTANG DARJAH DAN ITEM-ITEM YANG BERKAITAN KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.4 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN KASUT KULIT,BUT KULIT DAN BARANG LAIN YANG DIPERBUATDARIPADA KULIT KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA 

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.3 TAHUN 2013 - PERATURAN MENGENAI KEMUDAHAN ALAT KOMUNIKASI MUDAH ALIH

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2013 - KONTRAK PUSAT BAGI MEMBUAT, MEMBEKAL DAN MENGHANTAR SAMPUL SURAT KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

 

TAHUN 2012

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL. 5 TAHUN 2012 - TATACARA PEROLEHAN DAN PENGURUSAN PROJEK SECARA REKA DAN BINA

PANDUAN TUNTUTAN ELAUN LEBIH MASA 

PELAKSANAAN PENGECUALIAN CAJ PENDAFTARAN JABATAN PESAKIT LUAR PAKAR SEBANYAK RM5.00 DAN PENGURANGAN CAJ SEBANYAK 50% BAGI PESAKIT KELAS 3 DI HOSPITAL / KLINIK KKM KEPADA SEMUA PESAKIT WARGANEGARA YANG BERUMUR 60 TAHUN DAN KE ATAS

SKIM PEMBIAYAAN KOMPUTER PERKHIDMATAN AWAM 

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.11 TAHUN 2012 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN KATIL BESI SETINGKAT DAN DUA TINGKAT ( TIDAK TERMASUK KATIL PESAKIT) KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 12 TAHUN 2012 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN AYAM KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 6 TAHUN 2012 - GRED PENDAFTARAN KONTRAK KERJA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 15 TAHUN 2012 - KONTRAK PUSAT BAGI PEROLEHAN MEMBEKAL, MEMASANG, MENGUJI DAN MENTAULIAH ALAT PEMADAM API MESRA ALAM AEROHUB AEROSOL FIRE SUPPRESSION SYSTEM DI BANGUNAN KERAJAAN DI SELURUH SEMENANJUNG  MALAYSIA 

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL.16 TAHUN 2012 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN BEKALAN DAN PENGIRIMAN BAS PENUMPANG BERHAWA DINGIN PELBAGAI CASIS KEPADA SEMUA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SELURUH SEMENANJUNG MALAYSIA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 17 TAHUN 2012 - KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI BEKALAN DAN PENGHANTARAN PERABOT PEJABAT KERUSI BERASASKAN KAIN KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SELURUH SEMEMANJUNG MALAYSIA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 18 TAHUN 2012 – KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEROLEHAN KATIL BESI SETINGKAT DAN DUA TINGKAT ( TIDAK TERMASUK KATIL PESAKIT) KEPADA SEMUA AGENSI KERAJAAN DI SEMENANJUNG MALAYSIA

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL. 19 TAHUN 2012 – KONTRAK PUSAT SISTEM PANEL BAGI PEMBEKALAN DAN PENGIRIMAN HIGH DENSITY POLYETHLENE PIPE (HDPE) DI SELURUH MALAYSIA

TAHUN 2011

SURAT PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.7 TAHUN 2011 - PENGUMPULAN MAKLUMAT PEROLEHAN KERAJAAN MENGGUNAKAN GOVERNMENT PROCEDUREMENT INFORMATION SYSTEM(GPIS) DAN PORTAL MYPROCUREMENT

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.5 TAHUN 2011 - SYARAT DAN TATACARA SKIM PINJAMAN PERUMAHAN PERBENDAHARAAN MALAYSIA 

SURAT PEKELILING - PROSEDUR KERJA BAGI KEMASUKAN WAD DAN TUNTUTAN CAJ HOSPITAL PEKERJA ASING YANG DILINDUNGI DI BAWAH SKIM PERLINDUNGAN INSURANS KESIHATAN PEKERJA ASING (SPIKPA) DI HOSPITAL KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN - FORMAT STANDART PERMOHONAN AGENSI MENGENAI PEROLEHAN KE KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA 

PEKELILING KONTRAK PERBENDAHARAAN BIL 7 TAHUN 2011- PEROLEHAN PERISIAN MICROSOFT OLEH AGENSI KERAJAAN KECUALI INSTITUSI PENDIDIKAN (LANJUTAN KONTRAK SEHINGGA 2015)

SURAT ARAHAN PERBENDAHARAAN - PEKELILING PERBENDAHARAAN (PP) BIL. 5 TAHUN 2007 BERKENAAN TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN BERHUBUNG HAD PEMBELIAN RM500 DI BAWAH OBJEK SEBAGAI 27000.

TAHUN 2010

ARAHAN KEWANGAN BIL.01/2010 - PANDUAN PERMOHONAN PINJAMAN PERIBADI TAHUN 2010

SURAT PEKELILING BAHAGIAN KEWANGAN BILANGAN 2 TAHUN 2010 - KKM
PERATURAN PEMBAYARAN TUNTUTAN ELAUN, KEMUDAHAN DAN BAYARAN BAGI PEGAWAI-PEGAWAI KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA KERANA BERTUKAR ATAU BERPINDAH

PEKELILING PENGARAH HOSPITAL BIL 2/2010 LANGKAH-LANGKAH MENGAWAL PERBELANJAAN BAGI TUJUAN PERJALANAN RASMI DI LUAR PEJABAT 

ARAHAN KEWANGAN BIL.02/2010 - LANGKAH-LANGKAH PERBELANJAAN BERHEMAT DAN MENGURANGKAN PERBELANJAAN AWAM TAHUN 2010 

 ARAHAN KEWANGAN BIL. 03/2010 - PANDUAN PERMOHONAN PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN

    - LAMPIRAN A - PANDUAN MENGISI BORANG PESANAN PEROLEHAN 
    - BORANG PESANAN PEROLEHAN
    - LAMPIRAN B - GARIS PANDUAN PERMOHONAN PEROLEHAN BEKALAN/PERKHIDMATAN  
      (PROSES KERJA DAN CARTA ALIR)

SURAT PEKELILING KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA BIL.03/2010 - PELAKSANAAN LANGKAH-LANGKAH PERBELANJAAN SECARA BERHEMAH

TAHUN 2009

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2009-TATACARA PENGURUSAN STOR KERAJAAN

TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN - TATACARA KEHILANGAN ASET

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL 5 TAHUN 2007-TATACARA PENGURUSAN ASET ALIH KERAJAAN      

PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.07/2008 - GARIS PANDUAN BAGI PERBELANJAAN  SECARA  
BERHEMAT


PEKELILING PERBENDAHARAAN BIL.09/2008 - LANGKAH UNTUK MENGURANGKAN  
PERBELANJAAN AWAM

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print