KAMI MEMBANTU ANDA SIHAT,

ENGLISH| MELAYU | A | A style blue style brown style purple style black

Pekeliling Perkhidmatan

 TAHUN 2013

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 37 TAHUN 2013, IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS  PRESTASI TAHUN 2013 

PEKELILING AM KERAJAAN JOHOR BILANGAN 3 TAHUN 2013, CUTI MINGGUAN NEGERI JOHOR

 

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 5 TAHUN 2013 – PEMBERIAN PEMINDAHAN GAJI KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWAH SISTEM SARAAN MALAYSIA 

SURAT EDARAN RUJ : JPA.SARAAN 43/7 Klt.19(38)- PEMBEKUAN CUTI REHAT KEPADA PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM YANG BERTUGAS SEMASA PILIHANRAYA UMUM KE -13

SURAT PEKELILING PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2013 – PINDAAN SYARAT PEMBERIAN OPSYEN SKIM PERKHIDMATAN PENSYARAH PERUBATAN DAN PENSYARAH PERGIGIAN DI BAWAH PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 15 TAHUN 2012

PEKELILING PERKHIDMATAN AWAM BILANGAN 1 TAHUN 2013 – PEMERIKSAAN KESIHATAN BAGI MAKSUD PERLANTIKAN KE DALAM PERKHIDMATAN AWAM

SURAT EDARAN RUJ : JPA.BK 53/19 JLD.5 (44) – URUSAN PERTIMBANGAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI KUMPULAN PELAKSANA PERKHIDMATAN GUNASAMA PERSEKUTUAN YANG TELAH MEMANGKU SEBELUM 1 SEPTEMBER 2012

 TAHUN 2012 

SURAT EDARAN RUJ : JPA.BK (S) 134/8/57 JLD.5 (22) - PERSEDIAAN PENGISIAN JAWATAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PPT) GRED N32 DAN GRED N36 PERKHIDMATAN GUNASAMA PERSEKUTUAN BAGI TAHUN 2013/2014

 

SURAT EDARAN : RUJ : JPA.BK(S) 54/3/JLD.4 () - PEMAKLUMAN MENGENAI PENURUNAN KUASA MELULUS BAYARAN ELAUN LEBIH MASA DAN UPAH BEKERJA PADA CUTI MINGGUAN DAN CUTI PELEPASAN AM PERATURAN PENGAMBILAN PEKERJA SAMBILAN

 
PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 14 TAHUN 2012 - PROGRAM TRANSFORMASI MINDA

SURAT EDARAN RUJ :JPA.BK(174/2/19 JLD.5 (45) - PERLANJUTAN TEMPOH PERKHIDMATAN PEGAWAI WARGANEGARA YANG DILANTIK SECARA CONTRACT OF SERVICE DAN CONTRACT FOR SERVICE

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 13 TAHUN 2012 - PENGANUGERAHAN PINGAT PERKHIDMATAN CEMERLANG DAN PEMBERIAN ANUGERAH PERKHIDMATAN CEMERLANG 

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 12 TAHUN 2012 - IMBUHAN TAHUNAN DAN BAYARAN KHAS PRESTASI KALI KEDUA TAHUN 2012


SURAT EDARAN (Ruj: JPA.BK(S) 134/8/57 Jld.5(22) - URUSAN PEMANGKUAN PENOLONG PEGAWAI TADBIR (PPT) GRED N27 KE GRED N32 PERKHIDMATAN GUNASAMA PERSEKUTUAN (SEKTOR DALAM NEGERI) 

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 9 TAHUN 2012 - PERUBAHAN NAMA SKIM PERKHIDMATAN TUKANG MASAK, ATENDAN KESIHATAN DAN PEMANDU LOKOMOTIF SABAH

    

PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 6 TAHUN 2012 - PERJAWATAN DAN URUSAN PERKHIDMATAN DI PEJABAT MENTERI DAN TIMBALAN MENTERI 

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 1 TAHUN 2012- KENAIKAN GAJI PEGAWAI PERKHIDMATAN AWAM PERSEKUTUAN DI BAWH SISTEM SARAAN MALAYSIA 

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL. 3 TAHUN 2012- KENAIKAN BANTUAN SARA HIDUP 

SURAT EDARAN JPA (Ps) 175/25/4-37(33) - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN PROGRAM BUDDY SYSTEM DALAM PERKHIDMATAN AWAM

PEKELILING PERKHIDMATAN BIL 5 TAHUN 2004

 

Recommend this page to a friend! Prepare to print