Unit Pengurusan Aset

PENGENALAN

Unit Pengurusan Aset merupakan unit baru yang telah ditubuhkan pada 20 Jan 2010. Unit ini merupakan salah satu unit di bawah bahagian pengurusan. Sebelum ini, unit ini dikenali sebagai seksyen aset dan ia dibawah penyeliaan unit kewangan.

Unit Pengurusan Aset terbahagi kepada dua ( 2 ) seksyen yang utama iaitu :

  1. Seksyen Aset Alih Kerajaan.
  2. Seksyen Stor Alat Tulis.

PERKHIDMATAN KAMI

Menguruskan semua aset alih kerajaan di HSAJB meliputi : -

  1. Penerimaan aset
  2. Pendaftaran aset
  3. Penggunaan/penyimpanan/pemeriksaan aset
  4. Pelupusan aset
  5. Kehilangan dan hapuskira aset