Unit Teknologi Maklumat

PENGENALAN

  • Unit Teknologi Maklumat Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru telah ditubuhkan pada bulan  Jun 2004 melalui  Waran Perjawatan Bil. 3.2 But 105(a) Baru bertarikh Jun 2004.
  • Pada awal penubuhan Unit ini hanya dianggotai oleh 3 orang kakitangan iaitu Pegawai    Teknologi Maklumat (PTM) Gred F44 dan 2 orang Juruteknik Komputer Gred FT17.  Pada tahun 2005, perjawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F32 telah diluluskan dengan pengisian pada Mac 2005 manakala satu lagi perjawatan Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F32 telah diluluskan pada tahun 2006 dengan pengisian pada Mei 2006.
  • Pada tahun 2007 dan 2008, sebanyak 2 jawatan Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44   telah diluluskan. Perjawatan bagi gred F44 telah  diisi sepenuhnya pada September 2008 dan Januari 2009 .
  • Sekarang Unit Teknologi Maklumat  telah mempunyai kekuatan seramai 10 orang iaitu 4 orang Pegawai Teknologi Maklumat Gred F44, 2 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F32 , 3 orang Penolong Pegawai Teknologi Maklumat Gred F29 dan 1 orang Juruteknik Komputer Gred FT17.
  • Unit ini juga bercadang untuk memohon penambahan perjawatan Kumpulan Sokongan I dan II pada ABM yang akan datang bagi menampung beban tugas yang semakin bertambah dari masa ke semasa.

VISI, MISI & OBJEKTIF

VISI

Berusaha ke arah perlaksanaan Teknologi Maklumat  yang cemerlang menerusi penggunaan teknologi yang pantas dan terkini.

 

MISI

Memastikan dan menyelaras penggunaan Teknologi Maklumat dapat dilaksanakan dengan cekap dan berkesan sebagai salah satu usaha untuk pemodenan perkhidmatan Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru.

 

OBJEKTIF

  • Merancang dan melaksanakan program perkhidmatan Teknologi Maklumat yang cekap dan berkesan kepada Jabatan mengikut Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat semasa yang telah ditetapkan oleh Kementerian dan Kerajaan Malaysia.
  • Merangka program bagi meningkatkan keberkesanan perancangan dan perlaksanaan teknologi maklumat  di peringkat Jabatan.

PIAGAM PELANGGAN

Sila klik untuk paparan.