Perkhidmatan Sokongan

 • Unit Pemulihan CaraKerja
 • FISIOTERAPI
 • Unit Kawalan InfeksiĀ 
 • UNIT KEJURURAWATAN
 • UNIT PENYELIAAN
 • Jabatan Radiologi
 • JABATAN PERUBATAN TRANSFUSI
 • JABATAN PATOLOGI
 • JABATAN FARMASI
 • JABATAN DIETETIK DAN SAJIAN
 • JABATAN KERJA SOSIAL PERUBATAN
 • JABATAN REKOD PERUBATAN
 • Unit Penyelidikan Klinikal (CRC)
 • Unit Pendidikan Pesakit
 • Unit Kawal Selia /MSB
 • UNIT SEKRETARIAT KUALITI
 • Unit Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
 • Perkhidmatan Steril Berpusat (CSSU)