PEMULIHAN CARAKERJA

 

MISI PEMULIHAN CARAKERJA  

Jurupulih Carakerja Menyediakan perkhidmatan Carakerja yang komprhensif , berkesan , berkualiti dan berteknologi sesuai kepada pelanggan

OBJEKTIF

Objektif utama perkhidmatan ini adalah  membantu pesakit mencapai, mengekalkan dan meningkatkan tahap kefungsian dan keberdikarian yang optima dari aspek fizikal, mental, sosial dan kerohanian melalui strategi-strategi promotif, preventif dan rehabilitatif

 

FUNGSI UNIT PEMULIHAN CARAKERJA DI HSAJB

 

 • Menyediakan perkhidmatan pemulihan untuk pengekalan dan pengembalian fungsi ke tahap optima dalam merangsang keberdikarian
 • Perawatan sokongan dan rehabilitasi yang berterusan di dalam komuniti
 • Perkhidmatan rundingan cara dalam pengkhususan “design and accessibility, mobility aids, wheelchair seating , daily living adaptations, driving assessments” untuk orang-orang yang kurang upaya.
 • Latihan dan perkembangan profesion secara berterusan untuk kakitangan dan 

PERKHIDMATAN YANG DISEDIAKAN

 • Perkhidmatan Pemulihan Pesakit Dalam
 • Perkhidmatan Pemulihan Pesakit Luar
 • Perkhidmatan Pemulihan bidang pengkhususan (Specialization)
 • Perkhidmatan Pemulihan Out- Reach
 • Pengurusan dan Pentadbiran Unit

PIAGAM PELANGAN

 1. Anda akan diberi layanan dengan senyuman dan denan penuh kesopanan
 2. Seiap rujukan bertulis yang dimaklumkan akan mendapat respon :

           Pesakit dalam : 24 jam dalam waktu bekerja

           Pesakit luar   ; Dalam masa 3 hari bekerja

3.Kekerapan rwatan n bergantung kepada  kondisi  pesakit 

 

Rawatan Pesakit Luar

Waktu Operasi
Ahad – Rabu                           

7.30 Pagi hingga 1.00 Tgh

2.00 Petang hingga 5.00 Petang

Khamis

7.30 pagi – 1.00 tengahari

2 petang -  3.30 petang     

*Tutup pada hari Jumaat , Sabtu dan hari kelepasan am