Unit Penyeliaan Penolong Pegawai Perubatan

PENGENALAN

Unit penyelia mempunyai peranan yang besar di dalam perkhidmatan sokongan jabatan, sama ada di dalam perkhidmatan klinikal mahupun bukan klinikal. Walaupun penswastaan ke atas beberapa perkhidmatan bukan klinikal telah dilakukan, namun unit penyeliaan terus diberi kepercayaan untuk memantau selia perkhidmatan berikut :

 

  •  Perkhidmatan Kemudahan Kejuruteraan. 
  •  Perkhidmatan BioMedikal. 
  •  Perkhidmatan Pelupusan Sisa Klinikal. 
  •  Perkhidmatan Unit Kenderaan. 
  •  Perkhidmatan Kawalan Keselamatan. 
  •  Badan Keselamatan Kesihatan Pekerja Jabatan. 
  •  Penjagaan Asrama Doktor Pelatih.