GARIS PANDUAN TUNTUTAN BAYARAN ELAUN KERJA LUAR WAKTU BEKERJA BIASA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DAN PEGAWAI PERUBATAN PAKAR

PINDAAN: Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru

Tarikh kuatkuasa : 1 Ogos 2020

Perkara:
 Kawalan Dalaman Bahagian Pengurusan Bil. 2/2020 : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru

Halaman :1-11

Garis Panduan Lama

Garis Panduan Baru