KAMI MEMBANTU ANDA SIHAT,

ENGLISH| MELAYU | A | A style blue style brown style purple style black
Berita HSA : GARIS PANDUAN TUNTUTAN BAYARAN ELAUN KERJA LUAR WAKTU BEKERJA BIASA BAGI PEGAWAI PERUBATAN DAN PEGAWAI PERUBATAN PAKAR
on 2020/7/27 2:50:00 (222 reads) News by the same author

PINDAAN: Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa (EKLWBB) Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru

Tarikh kuatkuasa : 1 Ogos 2020

Perkara:
Kawalan Dalaman Bahagian Pengurusan Bil. 2/2020 : Garis Panduan Tuntutan Bayaran Elaun Kerja Luar Waktu Bekerja Biasa Bagi Pegawai Perubatan dan Pegawai Perubatan Pakar di Hospital Sultanah Aminah Johor Bahru

Halaman :1-11

Klik untuk:

Garis panduan Lama

Garis panduan Baru
Printer Friendly Page Send this Story to a Friend Create a PDF from the article